Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2012

catheroine
1472 48d5
Reposted fromrevue revue viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
catheroine
jest taki moment, kiedy trudno powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej, czy boli, czy nie boli, kiedy nie czujesz nic.
— Homes A.M., Ta kśiążka uratuje ci życie
Reposted frompatsssy patsssy viasmc smc

March 15 2012

catheroine
catheroine
Chociaż jesteś tym, co zawsze mi chodzi po głowie, chociaż często mam wrażenie, że prócz mnie i Ciebie nie ma nic, i chociaż nawet chciałabym, by tak było...Cieszę się, że czasem mogę po prostu przejśc się parkiem z koleżanką, zjeśc przesłodzone naleśniki i najzwyczajniej w świecie bawic się dobrze bez Ciebie. Do momentu, w którym dostanę wiadomośc. Od Ciebie. 
catheroine
8580 c688
Bang-bang. 
Reposted frommartysza martysza viaweheartit weheartit
catheroine
Wstałam za późno, zajęta paleniem papierosa we śnie. I teraz ani jajko na miękko mi nie wyszło, ani w ogóle raczej nie wyjdzie nic. 

March 14 2012

catheroine
W ciemnościach waga słów jest podwójna.
— Elias Canetti. Bardzo dotykająca prawda.
Reposted frometerycznie eterycznie
catheroine
9599 bc14
Reposted frometerycznie eterycznie
catheroine

I believe in you. I believe in all the things that you do.

Zegar tyka. Ciemnośc. Zapach suszonych grzybów wydobywający się z  kuchni. 
Senne powieki. Miękkośc pościeli. 

catheroine
1439 a6c5 500
Reposted frometerycznie eterycznie viasmc smc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl